O FIRME


Geolin-inžinierskogeologický prieskum je na trhu od r. 1990. Ponúkame pre projektantov, stavebné firmy i stavebníkov tieto služby: